کمک های غیر نقدی شامل انواع اقلام مصرفی و مورد نیاز مؤسسه و همچنین نذورات مردمی میباشد که هموطنان عزیز و خیرین محترم میتوانند ضمن هماهنگی، به دفاتر جلب مشارکت های مردمی و یا مستقیماً به مؤسسه تحویل دهند.​
شماره تلفن های تماس جهت هماهنگی :
 5252 3263 035
 5255 3263 035