به منظور ساماندهی بیماران روانی مزمن و ایجاد مرکزی جهت نگهداری آنها، آسایشگاه بیماران اعصاب و روان  با زیربنای 1400 مترمربع وظرفیت 60 نفر در سال 81 تاسیس گردید که هم اکنون بیماران روانی از خدمات شبانه روزی آن استفاده می نمایند.

 

1.jpg 

2.jpg 

3.jpg